/ Tankar och texter /

MY BODY AND I ♥

Idag kan jag verkligen säga att jag och min kropp är bästa vänner. Jag älskar min kropp så mycket. Min kropp, mitt kött och mina ben som är både svenskt och estniskt. Min kropp som gör att jag kan springa och röra på mig. Min kropp som är byggd som min mammas och pappas. Min kropp som är hälsosam och vacker.

Såhär har det verkligen inte alltid varit för mig. När jag var yngre hade jag väldigt mycket komplex för min kropp. Jag blev retad ibland för att vissa ansåg att jag var för tjock. Och detta gjorde mig absolut superledsen. När sedan min pappa gick bort när jag var 13 år så blev tiden då han var sjukt, väldigt svår och tuff för oss. Såklart känslomässigt. Men det som också var jobbigt var att vi hade det svårt att laga mat hemma, då min pappa som då hade lungcancer reagerade dåligt på alla dofter. Så att laga mat med alla dofter blev svårt. Och då gick jag ner väldigt mycket i vikt, något som jag inte direkt tänkte på. Det har i alla fall varit jobbiga perioder i mitt liv och jag har gått upp och ner i vikt, och blivit kallad saker hit och dit. Tråkigt nog.

Men idag. Så känner jag mig så SJUKT lycklig över att ha det så bra ställt. Att kunna få göra det jag älskar och tjäna pengar på det, jag blir så varm varje gång jag träffar min familj och inser hur fina alla i min familj är. Jag har en fin pojkvän, jag bor i landet jag älskar och mår bra idag. Och framförallt, så trivs jag med min kropp till 100 %. Jag har börjar röra på mig mer nu. I Västerås så rörde jag på mig, absolut. Men på ett annat sätt. Jag var inte ute lika mycket som nu när jag bor i Frankrike. Jag satt ofta hemma och åt onyttigt och hade en ohälsosam kost. Idag tänker jag inte direkt på vad jag äter, jag unnar mig god mat väldigt ofta, och äter precis det jag vill. Det är viktigt att må bra med sin kropp. Låt ingen säga något negativt om något så fint. <3 <3

Today, I can truly say that me and my body are best friends. I love my body so much. My body, my flesh and my bones are both Swedish and Estonian. My body allows me to run and exercise. My body is built like my mom's and dad's. My body is healthy and beautiful.

It really has not always been like this for me. When I was younger I had very much complex for my body. I was teased sometimes because some thought that I was too fat. And this made me absolutely super sad. And when my dad passed away when I was 13, so the time when he was sick, it was very difficult. Of course emotionally. But it also was hard was that we had a hard time to cook at home, then my dad then had lung cancer responded poorly to all smells. How to cook with all the smells became difficult. And then I went down a lot of weight, something I did not immediately thought of. It has in any case been a tough period in my life and I have gone up and down in weight, and has been called things here and there. Unfortunately.

But today. So I feel so sick lucky to have it so well off. Being able to do what I love and make money on it, I get so hot every time I meet my family and realize how nice everyone in my family is. I have a nice boyfriend, I live in the country I love and feel good today. And above all, I feel so comfortable with my body to 100%. And no one has anything with my body to do, or say. That I lost weight now does not mean I am unhealthy, or in the least feel bad. I have lost weight because I start moving more. But I was not out there as much as now that I live in France. I often sat at home and ate useless food and had an unhealthy diet. Today I do not directly think of what I eat, I eat exactly what I want. It is important to feel good with hyour body. Don't let other people say something <3#1 / / Lorissa Lovebomb:

grattis till dig och din kropp :D